Nyheter

Thursday 21.11.2019 klo 15:11

Influensaepidemin har ännu inte börjat i Finland, men några enskilda fall av influensa A och B har anmälts till registret över smittsamma sjukdomar.

Måndag 16.9.2019 klo 14:09

Papillomviruset dvs. HPV (human papilloma virus) ger upphov till många typer av cancer. Viruset orsakar infektioner på huden och i könsorganen, och en del symptomfria HPV-infektioner i könsorganen leder till cancer i livmoderhalsen, slidan, de yttre könsorganen eller penis- och analcancer. HPV orsakar också cancer i huvud- och halsregionen.

Fredag 26.7.2019 klo 16:07

Hepatit, dvs. leverinflammation, är den dödligaste sjukdomen näst efter tuberkulos och 9 gånger fler människor insjuknar i den än i HIV. A- och B-hepatit kan förebyggas med vaccin.

Onsdag 3.7.2019 klo 14:07

Enligt THL:s register över smittsamma sjukdomar konstaterades 16 fall av mässling i Finland 2018. Året innan konstaterades 11 fall.

Ökningen återspeglar epidemisituationen i Europa och världen. Många mässlingsfall kom till Finland i samband med utlandsresor och spred sig närmast inom familjekretsen. Den största smittorisken fanns i Österbotten där vaccinationstäckningen är låg. Tack vare snabba och effektiva bekämpningsåtgärder undveks dock en epidemi.

Tisdag 23.4.2019 klo 10:04

Fästingarna vaknar till liv på våren när temperaturen är permanent på plus. I Finland påträffas fästingar i nästan hela landet utom i nordligaste Lappland. Det finns mest fästingar vid kusten och i skärgården. Se utbredningskarta för fästingar.

Thursday 28.3.2019 klo 9:03

En omfattande dansk studie visar att MPR-vaccination inte ökar risken för att barn ska insjukna i autism.

Thursday 28.2.2019 klo 12:02

Mässling förekommer för närvarande i epidemiska proportioner i många europeiska länder där vaccinationstäckningen inte är tillräcklig. Mässlingsfall har också den här vintern observerats i Finland. Hit kommer infektionerna ofta som souvenirer från utlandsresor.

Tisdag 15.1.2019 klo 10:01

Influensafallen ökar i stadig takt i Finland och tröskeln för en epidemi bedöms överskridas i januari. Det dominerande viruset i säsongsinfluensan i det övriga Europa och USA har varit två A-virus, varav särskilt en efterföljare till svininfluensan, det vill säga A(H1N1), har varit vanlig. Också en annan av A-virusets undertyper, A(H3N2), har observerats.

Thursday 13.12.2018 klo 10:12

I år inkluderar det nationella vaccinationsprogrammet ett mer omfattande influensavaccin som skyddar mot fyra virusstammar. I vaccinationsprogrammet ges influensavaccinet både som nässpray (för barn i åldern 2–6 år) och som injektion. Båda formerna ger ett mer omfattande skydd än förra årets vaccin.

Fredag 28.9.2018 klo 11:09

Projektet European Joint Action on Vaccination, vars syfte är att främja vaccinationsskyddet bland befolkningen i Europa, inleddes i september. Sjutton EU-länder samt Norge, Serbien och Bosnien och Hercegovina deltar i det gemensamma projektet. Institutet för hälsa och välfärd (THL) står för den finska medverkan.

Måndag 20.8.2018 klo 0:08

Institutet för hälsa och välfärd THL lät genomföra en studie om HPV-vaccinet som getts till flickor under åren 2013–2015. I studien utreddes vaccinets risk att öka autoimmuna sjukdomar. Antalet flickor som undersöktes var ungefär 241 000 och av dem tog cirka hälften, 56 procent, vaccinet. HPV-vaccinet förebygger HPV-virussmitta och de förstadier till cancer i livmoderhalsen som den orsakar.

Thursday 28.6.2018 klo 0:06

Vacciner som skyddar mot humant papillomvirus (HPV) har för första gången påvisats förebygga elakartad cancer orsakad av HPV hos kvinnor. Observationen gjordes av en finländsk-svensk forskargrupp som koordineras av Tammerfors universitet. Observationen gjordes vid registeruppföljning av randomiserade HPV-vaccinerade och kontrollkohorter.

Onsdag 30.5.2018 klo 0:05

I det nationella vaccinationsregistret kan man se att täckningen för influensavaccin till barn under tre år förbättrades med tre procentenheter jämfört med föregående period. Täckningsgraden för influensavaccin hos personer över 65 år har också förbättrats något och är nu 48 procent. 

Måndag 16.4.2018 klo 0:04

Tidsintervallet för påfyllnadsdos av stelkrampsvaccin har förlängts från 10 till 20 år hos personer i arbetsför ålder. Stelkramp har blivit en mycket sällsynt sjukdom i Finland och den genomsnittliga antikroppsnivån är hög hos den finländska befolkningen. 

Onsdag 28.2.2018 klo 0:02

Enligt vaccinationstäckningsrapporten från det nationella vaccinationsregistret är vaccinationstäckningen för barn födda 2015 god i hela Finland. Det finns dock skillnader mellan vaccinationerna och olika områden.

Måndag 29.1.2018 klo 0:01

En spansk undersökning om influensavaccinering av äldre personer visar att äldre personer borde ta vaccinet åtminstone två gånger. Redan efter två vaccinationer kan man få skydd mot allvarliga sjukdomar som ofta kräver intensivvård.

Tisdag 14.11.2017 klo 13:11

I november inleddes de avgiftsfria influensavaccinationerna runt om i Finland. Influensavaccination är särskilt viktig för alla som har fyllt 65 år, gravida och personer med kroniska sjukdomar.

Tisdag 24.10.2017 klo 14:10

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation genomför en till medborgarna riktad enkät om behovet av elektronisk läkemedelsinformation och användningen av informationskällor. I enkätundersökningen utreds nuläget för och behovet av användning av elektronisk läkemedelsinformation som grund för utvecklandet av informationskällor.

Tisdag 17.10.2017 klo 0:10

Rotavirusvaccinet togs in i det nationella vaccinationsprogrammet år 2009. Efter detta har sjukhusvård orsakad av rotavirus minskat med upp till 93 procent bland barn under 5 år.

Thursday 28.9.2017 klo 0:09

Enligt det nationella vaccinationsregistrets färska rapport om HPV-vaccinationstäckningen har 70 procent av flickor födda år 2004, det vill säga flickor som i år är 13 år, fått vaccin mot papillomvirus, det vill säga HPV-vaccin som förebygger cancer i livmoderhalsen. 

Pages