Nyheter

Måndag 23.1.2023 klo 12:01

Nainen saa koronarokotteen

Enligt en preliminär analys, gjord av Institutet för Hälsa och Välfärd (THL), uppskattas ca 7300 dödsfall ha kunnat undvikas med hjälp av coronavaccinationer, under tiden 27.12.2020-31.3.2022. Dessutom kan vaccinationerna ha förhindrat över tusen dödsfall, där coronan kunde ha varit en bidragande orsak. 

Thursday 29.12.2022 klo 14:12

Lapset pulkkamäessä

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat rekommendationen för coronavaccination för barn under 12 år. Coronavaccin rekommenderas inte till alla barn, men baserat på en individuell bedömning kan vissa barn ha nytta av vaccinet.  

Onsdag 21.12.2022 klo 17:12
Henkilö sängyssä
 

Influensa, vars följdsjukdomar i värsta fall kan leda till döden, är en mycket allvarligare sjukdom än förkylning. Influensan är den enda traditionella luftvägsinfektionen som det finns ett vaccin mot. 

Tisdag 13.12.2022 klo 12:12

Mika Rämet

Mika Rämet 
professor i pediatrik och experimentell immunologi​ 
 

Onsdag 23.11.2022 klo 11:11

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) förorsakar främst akuta luftvägsinfektioner, som sprids via droppsmitta och vars sjukdomsbild kan variera från närmast symptomfri till allvarlig. Hög ålder, speciellt i kombination med någon grundsjukdom, ökar risken för en allvarlig sjukdom samt dödlighet.

Fredag 14.10.2022 klo 15:10

Elder couple holding hands in hands

Det finns goda skäl för äldre att låta vaccinera sig, eftersom det minskar risken för allvarliga sjukdomar och bidrar till att bevara funktionsförmågan. Genom att hålla vaccinationsskyddet i skick, kan äldre personer leva så aktivt som möjligt.

Thursday 13.10.2022 klo 13:10

Woman measuring child's fever

Distributionen av säsongens influensavaccin har börjat i september och vaccineringarna har redan påbörjats för experterna inom social- och hälsovården.Vaccineringarna för andra grupper som omfattas av den avgiftsfria vaccineringen, såsom 65 år fyllda samt barn under 7 år, påbörjas i oktober-november. 

Fredag 23.9.2022 klo 14:09

Illustrated people with hearts in their arms indicating vaccination

Enligt en undersökning anser sgs alla (96 %) av finländarna att vaccinering är viktigt för att förhindra allvarliga sjukdomar.

Måndag 12.9.2022 klo 12:09

En undersökning visar att det med hjälp av ett digitalt vaccineringskort skulle vara möjligt att förbättra täckningen av vaccinationer. 79 % av finländarna tror, att man skulle ta bättre hand om sina vaccineringar om vaccinationsuppgifterna skulle finnas t.ex. på ett digitalt vaccineringskort i Mina kanta -tjänsten. Dessutom önskar nio av tio (91 %) att man skulle få en påminnelse då det är dags att ta en boosterdos av något vaccin.

Fredag 2.9.2022 klo 9:09

Vaccineringstiden för HPV- eller papillomvirusvaccinationerna har temporärt förlängts till slutet av läsåret 2022–2023. Serien med vaccinationer kan påbörjas ända tills det att personen fyller 18 år. Förlängningstiden beror på coronapandemin. Pga. pandemin har alla vaccineringar inte nödvändigtvis hunnit ges i den tänkta tidtabellen och man ligger efter i tidtabellen med ungdomarnas vaccineringar.

Onsdag 29.6.2022 klo 9:06

Neuvolat ja kansallinen rokotusohjelma lasten terveyden tukena

Rådgivningarna i Finland har redan i över hundra år gett hälsorådgivning för barn. Med hjälp av vaccinationerna vid rådgivningarna har många livsfarliga smittsamma sjukdomar eliminerats i Finland.

Tisdag 14.6.2022 klo 10:06

Vaccinering av barn förebygger många sjukdomar som tidigare var vanliga och i värsta fall livsfarliga. De yngsta barnen löper den största risken att insjukna.

I Finland påbörjades vaccinationer redan i början av 1800-talet när medborgare började vaccineras mot smittkoppor, men barndödligheten var stor i Finland länge därefter. 

Måndag 6.6.2022 klo 13:06

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att en fjärde vaccindos ges åt 70-79-åringar som hör till riskgruppen. Till riskgruppen hör t.ex. personer med svår hjärt- eller lungsjukdom och diabetes. En högre ålder samt grundsjukdomar ökar risken för en allvarligare form av coronasjukdom och därför möjliggör rekommendationen att en större hälsonytta uppnås.

Onsdag 27.4.2022 klo 16:04

Vi intervjuar Seppo Ylä-Herttuala, professor i molekylmedicin på A.I. Virtanen-institutet vid Östra Finlands universitet.

I kampen mot coronaviruspandemin har helt nya, rekordsnabbt utvecklade vacciner lanserats. Teknologin bakom de här vaccinerna har ändå undersökts i över tjugo år  och framgångsrikt använts i flera patientundersökningar bl.a. inom cancervården.

Söndag 24.4.2022 klo 12:04

Den internationella vaccinationsveckan hålls den sista veckan i april (24-30 april). Syftet med veckan är att skydda människor i alla åldrar från sjukdomar genom att främja användningen av vacciner. Vaccinering räddar miljontals liv varje år och är känt för att vara en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva hälsoåtgärderna i världen. 

Måndag 11.4.2022 klo 10:04

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation som anmäldes till registret över smittsamma sjukdomar vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) ökade klart i fjol jämfört med tidigare år. År 2021 anmäldes 150 fall av fästingburen hjärninflammation och åren 2017–2020 69–91 fall per år. Ökningen i antalet fall kan bero på klimatförändringen, medvetenheten om sjukdomar som fästingar sprider samt ökningen i inrikes turismen och friluftslivet.

Onsdag 30.3.2022 klo 19:03

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en tredje coronavaccindos för 12-17 åringar i riskgrupperna, minst sex månader efter den andra dosen. Boosterdoser har redan tidigare erbjudits åt minst 12 år gamla med starkt nedsatt immunförsvar. En tredje vaccindos rekommenderas också för 12-17 åringar som inte tillhör någon riskgrupp, utan medicinska grunder om det föreligger annat behov, t.ex. pga. resa.

Onsdag 16.3.2022 klo 8:03

Mängden läkemedelsinformation har ökat enormt under de senaste åren. Ännu för några årtionden sedan fanns det mycket lite skriftlig information och ingenting i digital form. I dag finns information i skriftliga källor och på internet, där vem som helst kan etablera en webbplats utan kontroll av informationens riktighet.

Pages