Nyheter

Thursday 27.8.2020 klo 10:08

Meningokockvaccin erbjuds i fortsättningen de riskgrupper som löper en ökad risk att insjukna i meningokocksjukdom på grund av en personlig sjukdom.

Tisdag 30.6.2020 klo 9:06

Neuvolat ja kansallinen rokotusohjelma lasten terveyden tukena

Rådgivningarna i Finland har redan i över hundra år gett hälsorådgivning för barn. Med hjälp av vaccinationerna vid rådgivningarna har många livsfarliga smittsamma sjukdomar eliminerats i Finland.

Fredag 26.6.2020 klo 0:06

Stelkramp är en allvarlig sjukdom som orsakas av bakterien Clostridium tetani. Om bakterien hamnar i sår frigör den nervgift som sprids till det centrala nervsystemet, vilket kan förlama andningen med livsfarliga konsekvenser. Bakterien förekommer allmänt i jordmånen, och därför kan man bli smittad av mylla som kommer i kontakt med ett sår till exempel i samband med trädgårdsarbete. Även djurbett kan leda till smitta.

Thursday 25.6.2020 klo 12:06
Endast 51 procent av finländarna har koll på sina egna vaccinuppgifter. Detta framgår ur en färsk enkätundersökning. Utöver det uppger 35 procent av finländarna att de inte vet var det går att kolla upp sina uppdaterade vaccinuppgifter.
 
Fredag 5.6.2020 klo 11:06

Coronaviruspandemin har minskat antalet besök på mödra- och barnrådgivningen. Efter att undantagstillståndet infördes förflyttades personal i flera kommuner från förebyggande service för barn och familjer till andra uppgifter. Rådgivningstjänsterna begränsades till endast gravida samt barn som ammas.

I början av april var antalet besök på mödrarådgivningen 27 procent och antalet besök på barnrådgivningen 45 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Onsdag 20.5.2020 klo 15:05

Social- och hälsovårdsministeriet har godkänt HPV-vaccin för pojkar som en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Hela årsklassen kommer alltså framöver att få HPV-vaccin. HPV-vaccinationerna av pojkar kan inledas i augusti 2020.

Enligt vaccinationsprogrammet ges HPV-vaccinet till femteklassister i grundskolan, dvs. den rekommenderande målgruppen är 11–12 år gamla barn. HPV-vaccinationer ska också ordnas som kompletterande vaccinationer för pojkar i årskurs 7–9 under läsåren 2020–2021 och 2021–2022.

Thursday 23.4.2020 klo 14:04

Den internationella vaccinationsveckan hålls den sista veckan i april (24-30 april). Syftet med veckan är att skydda människor i alla åldrar från sjukdomar genom att främja användningen av vacciner. Vaccinering räddar miljontals liv varje år och är känt för att vara en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva hälsoåtgärderna i världen. Ändå finns det fortfarande nästan 20 miljoner barn i världen som inte får de vacciner de behöver.

Måndag 30.3.2020 klo 0:03

Fästingburen encefalit är en hjärninflammation som orsakas av TBE-viruset och som sprider sig genom fästingbett. Symtomen kan vara feber, diffust illamående och sjukdomskänsla som varar cirka en vecka. En knapp tredjedel av de insjuknade får hjärninflammation efter en cirka vecka lång feberfri period. Behandlingen av hjärninflammation kan kräva sjukhusvård och orsaka långvariga neurologiska följdsymtom.  

Onsdag 18.3.2020 klo 0:03

Vacciner hör till de största framstegen inom medicin. Anu Kantele, professor i infektionssjukdomar vid Helsingfors universitet och direktör för Mejlans vaccinforskningscentrum MeVac, berättar om vaccinutveckling.

 
Thursday 13.2.2020 klo 11:02

Det är en viktig del av reseförberedelserna att se till att vaccinationerna är i skick.

Thursday 13.2.2020 klo 0:02
Enligt information från det nationella vaccinationsregistret har så gott som alla skolelever skydd mot vattkoppor, men vaccineringen av småbarn kunde förbättras. Nästan var femte av 1,5-åringarna har blivit utan vaccin under åren 2017–19.
 
Vattkoppor är en mycket smittsam sjukdom, och utan vaccin insjuknar nästan alla. De mest typiska symtomen är feber och blåsor på kroppen i 5–7 dygn.
 
Thursday 21.11.2019 klo 15:11

Influensaepidemin har ännu inte börjat i Finland, men några enskilda fall av influensa A och B har anmälts till registret över smittsamma sjukdomar.

Måndag 16.9.2019 klo 14:09

Papillomviruset dvs. HPV (human papilloma virus) ger upphov till många typer av cancer. Viruset orsakar infektioner på huden och i könsorganen, och en del symptomfria HPV-infektioner i könsorganen leder till cancer i livmoderhalsen, slidan, de yttre könsorganen eller penis- och analcancer. HPV orsakar också cancer i huvud- och halsregionen.

Fredag 26.7.2019 klo 16:07

Hepatit, dvs. leverinflammation, är den dödligaste sjukdomen näst efter tuberkulos och 9 gånger fler människor insjuknar i den än i HIV. A- och B-hepatit kan förebyggas med vaccin.

Onsdag 3.7.2019 klo 14:07

Enligt THL:s register över smittsamma sjukdomar konstaterades 16 fall av mässling i Finland 2018. Året innan konstaterades 11 fall.

Ökningen återspeglar epidemisituationen i Europa och världen. Många mässlingsfall kom till Finland i samband med utlandsresor och spred sig närmast inom familjekretsen. Den största smittorisken fanns i Österbotten där vaccinationstäckningen är låg. Tack vare snabba och effektiva bekämpningsåtgärder undveks dock en epidemi.

Tisdag 23.4.2019 klo 10:04

Fästingarna vaknar till liv på våren när temperaturen är permanent på plus. I Finland påträffas fästingar i nästan hela landet utom i nordligaste Lappland. Det finns mest fästingar vid kusten och i skärgården. Se utbredningskarta för fästingar.

Thursday 28.3.2019 klo 9:03

En omfattande dansk studie visar att MPR-vaccination inte ökar risken för att barn ska insjukna i autism.

Thursday 28.2.2019 klo 12:02

Mässling förekommer för närvarande i epidemiska proportioner i många europeiska länder där vaccinationstäckningen inte är tillräcklig. Mässlingsfall har också den här vintern observerats i Finland. Hit kommer infektionerna ofta som souvenirer från utlandsresor.

Tisdag 15.1.2019 klo 10:01

Influensafallen ökar i stadig takt i Finland och tröskeln för en epidemi bedöms överskridas i januari. Det dominerande viruset i säsongsinfluensan i det övriga Europa och USA har varit två A-virus, varav särskilt en efterföljare till svininfluensan, det vill säga A(H1N1), har varit vanlig. Också en annan av A-virusets undertyper, A(H3N2), har observerats.

Thursday 13.12.2018 klo 10:12

I år inkluderar det nationella vaccinationsprogrammet ett mer omfattande influensavaccin som skyddar mot fyra virusstammar. I vaccinationsprogrammet ges influensavaccinet både som nässpray (för barn i åldern 2–6 år) och som injektion. Båda formerna ger ett mer omfattande skydd än förra årets vaccin.

Pages