Nyheter

Onsdag 27.4.2022 klo 16:04

Vi intervjuar Seppo Ylä-Herttuala, professor i molekylmedicin på A.I. Virtanen-institutet vid Östra Finlands universitet.

I kampen mot coronaviruspandemin har helt nya, rekordsnabbt utvecklade vacciner lanserats. Teknologin bakom de här vaccinerna har ändå undersökts i över tjugo år  och framgångsrikt använts i flera patientundersökningar bl.a. inom cancervården.

Söndag 24.4.2022 klo 12:04

Den internationella vaccinationsveckan hålls den sista veckan i april (24-30 april). Syftet med veckan är att skydda människor i alla åldrar från sjukdomar genom att främja användningen av vacciner. Vaccinering räddar miljontals liv varje år och är känt för att vara en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva hälsoåtgärderna i världen. 

Måndag 11.4.2022 klo 10:04

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation som anmäldes till registret över smittsamma sjukdomar vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) ökade klart i fjol jämfört med tidigare år. År 2021 anmäldes 150 fall av fästingburen hjärninflammation och åren 2017–2020 69–91 fall per år. Ökningen i antalet fall kan bero på klimatförändringen, medvetenheten om sjukdomar som fästingar sprider samt ökningen i inrikes turismen och friluftslivet.

Onsdag 30.3.2022 klo 19:03

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en tredje coronavaccindos för 12-17 åringar i riskgrupperna, minst sex månader efter den andra dosen. Boosterdoser har redan tidigare erbjudits åt minst 12 år gamla med starkt nedsatt immunförsvar. En tredje vaccindos rekommenderas också för 12-17 åringar som inte tillhör någon riskgrupp, utan medicinska grunder om det föreligger annat behov, t.ex. pga. resa.

Onsdag 16.3.2022 klo 8:03

Mängden läkemedelsinformation har ökat enormt under de senaste åren. Ännu för några årtionden sedan fanns det mycket lite skriftlig information och ingenting i digital form. I dag finns information i skriftliga källor och på internet, där vem som helst kan etablera en webbplats utan kontroll av informationens riktighet.

Thursday 13.1.2022 klo 13:01

Det nya kan vara skrämmande. Varför till exempel använda helt ny RNA-vaccinteknik mot corona då det finns mer konventionella sätt att producera vaccin?

Fredag 17.12.2021 klo 11:12

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) förorsakar främst akuta luftvägsinfektioner, som sprids via droppsmitta och vars sjukdomsbild kan variera från närmast symptomfri till allvarlig. Hög ålder, speciellt i kombination med någon grundsjukdom, ökar risken för en allvarlig sjukdom samt dödlighet.

Thursday 25.11.2021 klo 9:11

Vi förhåller oss ofta reserverat till det nya och obekanta. Under coronaviruspandemin har även coronavaccinerna väckt misstankar. I medierna har det till exempel diskuterats om mRNA-coronavaccin kan förändra människans genom eller vara hälsovådligt på annat sätt.  Min egen arbetserfarenhet som forskare påverkar min inställning till vacciner. Jag har arbetat med RNA i över 20 år. Jag är alltså väl insatt i tekniken bakom mRNA-vacciner och de effekter som de åstadkommer. Därför vet jag också att tekniken är säker.

Tisdag 9.11.2021 klo 8:11

riskiryhmien maksuttomat influenssarokotukset aloitettu

Många kommuner inleder influensavaccinationerna av personer som hör till riskgrupperna för influensa, i början av november. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta, får influensavaccin gratis.

Avgiftsfritt influensavaccin erbjuds 

Onsdag 20.10.2021 klo 10:10

Mika Rämet

Rokotustieto.fi:s gästbloggare Mika Rämet, direktör på Vaccinationsforskningscentralen, berättar varför det är viktigt att vaccinera sig i synnerhet under coronapandemin.

Måndag 21.6.2021 klo 18:06

Omakannan koronarokotustodistus

Det nationella coronavaccinationsintyget finns nu tillgängligt på Mina Kanta. Intyget innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som en person har fått. Intyget fås redan för den första vaccinationen. I början kommer uppgifterna med fördröjning för en del vaccinerade. 

Onsdag 26.5.2021 klo 13:05

Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudessa vaihtelua

Vaccinationstäckningen bland yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården varierar enligt yrkesgrupp och region. Kvantitativt sett har flest närvårdare och sjukskötare vaccinerats. I förhållande till de olika yrkeskårernas storlek har dock en större andel av läkarna än av vårdarna vaccinerats.

Måndag 17.5.2021 klo 0:05

Puutiaisaivotulehdusmäärät kasvaneet Suomessa

År 2020 konstaterades 91 fall av fästingburen hjärnhinneinflammation dvs. TBE i Finland. Antalet fall ökade med nästan en tredjedel jämfört med 2019, då 69 fall konstaterades.

Fredag 7.5.2021 klo 16:05

Största delen av finländarna har en positiv inställning till coronavacciner.

Vaccinationerna mot coronaviruset började i Finland i slutet av december 20201. Hittills har X procent av finländarna vaccinerats. Enligt opinionsundersökningar kommer en klar majoritet av finländarna att låta vaccinera sig eller har redan gjort det, och de tror att coronavaccinerna är säkra och effektiva.

Fredag 23.4.2021 klo 12:04

De första preliminära undersökningsresultaten om effekten av coronavirusvaccin i Finland har nu slutförts. Enligt dem minskade vaccinationen den allvarliga coronavirussjukdomen som kräver sjukhusvård i genomsnitt med 74 procent (95 % konfidensintervall 42–88 %) bland äldre och i genomsnitt med 84 procent (95 % konfidensintervall 34–96%) bland personer som tillhör riskgrupper.

Måndag 19.4.2021 klo 17:04

Hur uppstår och förebyggs pandemier och vad har vi lärt oss om coronaviruspandemin?

En pandemi är en global epidemi som bryter ut plötsligt. Pandemier härstammar från någon mikrob i djurriket – i allmänhet ett virus – som sprids till en människa till följd av närkontakt med djur.

Tisdag 16.3.2021 klo 10:03

Koronarokotustodistus

Införandet av ett elektroniskt vaccinationsintyg framskrider. I januari lanserades ett vaccinationsavsnitt i Mina Kanta på webbplatsen Kanta. Syftet är att utveckla en heltäckande databas om vaccineringar. Databasen bildar ett elektroniskt vaccinationskort för medborgarna som kommer att ersätta pappersintyg.

Thursday 11.3.2021 klo 10:03

I Rokotustieto.fi:s gästblogg skriver direktören för Rokotetutkimuskeskus om faktorer som en tillräcklig flockimmunitet kräver i fråga om vaccinationstäckning.

Jag frågas ofta hur stor vaccinationstäckningen måste vara för att vi ska uppnå flockimmunitet. Lika ofta svarar jag med att konstatera att några exakta siffror inte kan anges. Ju högre vaccinationstäckningen är, desto lättare är det att få slut på epidemin.

Pages