Nyheter

Onsdag 20.10.2021 klo 10:10

Mika Rämet

Rokotustieto.fi:s gästbloggare Mika Rämet, direktör på Vaccinationsforskningscentralen, berättar varför det är viktigt att vaccinera sig i synnerhet under coronapandemin.

Thursday 30.9.2021 klo 16:09

Vi intervjuar Seppo Ylä-Herttuala, professor i molekylmedicin på A.I. Virtanen-institutet vid Östra Finlands universitet.

I kampen mot coronaviruspandemin har helt nya, rekordsnabbt utvecklade vacciner lanserats. Teknologin bakom de här vaccinerna har ändå undersökts i över tjugo år  och framgångsrikt använts i flera patientundersökningar bl.a. inom cancervården.

Måndag 21.6.2021 klo 18:06

Omakannan koronarokotustodistus

Det nationella coronavaccinationsintyget finns nu tillgängligt på Mina Kanta. Intyget innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som en person har fått. Intyget fås redan för den första vaccinationen. I början kommer uppgifterna med fördröjning för en del vaccinerade. 

Onsdag 26.5.2021 klo 13:05

Terveydenhuollon ammattilaisten rokotuskattavuudessa vaihtelua

Vaccinationstäckningen bland yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården varierar enligt yrkesgrupp och region. Kvantitativt sett har flest närvårdare och sjukskötare vaccinerats. I förhållande till de olika yrkeskårernas storlek har dock en större andel av läkarna än av vårdarna vaccinerats.

Måndag 17.5.2021 klo 0:05

Puutiaisaivotulehdusmäärät kasvaneet Suomessa

År 2020 konstaterades 91 fall av fästingburen hjärnhinneinflammation dvs. TBE i Finland. Antalet fall ökade med nästan en tredjedel jämfört med 2019, då 69 fall konstaterades.

Fredag 7.5.2021 klo 16:05

Största delen av finländarna har en positiv inställning till coronavacciner.

Vaccinationerna mot coronaviruset började i Finland i slutet av december 20201. Hittills har X procent av finländarna vaccinerats. Enligt opinionsundersökningar kommer en klar majoritet av finländarna att låta vaccinera sig eller har redan gjort det, och de tror att coronavaccinerna är säkra och effektiva.

Fredag 23.4.2021 klo 12:04

De första preliminära undersökningsresultaten om effekten av coronavirusvaccin i Finland har nu slutförts. Enligt dem minskade vaccinationen den allvarliga coronavirussjukdomen som kräver sjukhusvård i genomsnitt med 74 procent (95 % konfidensintervall 42–88 %) bland äldre och i genomsnitt med 84 procent (95 % konfidensintervall 34–96%) bland personer som tillhör riskgrupper.

Måndag 19.4.2021 klo 17:04

Hur uppstår och förebyggs pandemier och vad har vi lärt oss om coronaviruspandemin?

En pandemi är en global epidemi som bryter ut plötsligt. Pandemier härstammar från någon mikrob i djurriket – i allmänhet ett virus – som sprids till en människa till följd av närkontakt med djur.

Tisdag 16.3.2021 klo 10:03

Koronarokotustodistus

Införandet av ett elektroniskt vaccinationsintyg framskrider. I januari lanserades ett vaccinationsavsnitt i Mina Kanta på webbplatsen Kanta. Syftet är att utveckla en heltäckande databas om vaccineringar. Databasen bildar ett elektroniskt vaccinationskort för medborgarna som kommer att ersätta pappersintyg.

Måndag 15.3.2021 klo 11:03

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) förorsakar främst akuta luftvägsinfektioner, som sprids via droppsmitta och vars sjukdomsbild kan variera från närmast symptomfri till allvarlig. Hög ålder, speciellt i kombination med någon grundsjukdom, ökar risken för en allvarlig sjukdom samt dödlighet.

Thursday 11.3.2021 klo 10:03

I Rokotustieto.fi:s gästblogg skriver direktören för Rokotetutkimuskeskus om faktorer som en tillräcklig flockimmunitet kräver i fråga om vaccinationstäckning.

Jag frågas ofta hur stor vaccinationstäckningen måste vara för att vi ska uppnå flockimmunitet. Lika ofta svarar jag med att konstatera att några exakta siffror inte kan anges. Ju högre vaccinationstäckningen är, desto lättare är det att få slut på epidemin.

Tisdag 15.12.2020 klo 10:12

Vacciner mot coronaviruset utvecklas på olika håll i världen. Utvecklingen har framskridit mycket snabbt, och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utvärderar för närvarande flera försäljningstillstånd för vacciner mot coronaviruset. Det första vaccinet väntas få försäljningstillstånd i Finland ännu före årsskiftet.

Fredag 4.12.2020 klo 10:12

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en påskyndad utvärdering av försäljningstillståndet för ett fjärde vaccin mot coronaviruset. Vaccinets kvalitet, säkerhet och effektivitet utvärderas enligt samma kriterier som i den normala processen för försäljningstillstånd.

Fredag 20.11.2020 klo 16:11

Största delen av kommunerna inledde influensavaccinationerna i början av november. Det är särskilt viktigt att låta sig vaccineras, eftersom risken för allvarlig sjukdom ökar om man insjuknar i influensa och corona samtidigt.

Personer som hör till riskgrupper får influensavaccin gratis via sin hälsocentral. Andra kan vaccinera sig på egen eller eventuellt företagshälsovårdens bekostnad.

Avgiftsfri vaccination ges åt alla

Thursday 27.8.2020 klo 10:08

Meningokockvaccin erbjuds i fortsättningen de riskgrupper som löper en ökad risk att insjukna i meningokocksjukdom på grund av en personlig sjukdom.

Tisdag 30.6.2020 klo 9:06

Neuvolat ja kansallinen rokotusohjelma lasten terveyden tukena

Rådgivningarna i Finland har redan i över hundra år gett hälsorådgivning för barn. Med hjälp av vaccinationerna vid rådgivningarna har många livsfarliga smittsamma sjukdomar eliminerats i Finland.

Pages