Nyheter

Fredag 23.9.2022 klo 14:09

Illustrated people with hearts in their arms indicating vaccination

Enligt en undersökning anser sgs alla (96 %) av finländarna att vaccinering är viktigt för att förhindra allvarliga sjukdomar.

Måndag 19.9.2022 klo 12:09

Det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) förorsakar främst akuta luftvägsinfektioner, som sprids via droppsmitta och vars sjukdomsbild kan variera från närmast symptomfri till allvarlig. Hög ålder, speciellt i kombination med någon grundsjukdom, ökar risken för en allvarlig sjukdom samt dödlighet.

Måndag 12.9.2022 klo 12:09

En undersökning visar att det med hjälp av ett digitalt vaccineringskort skulle vara möjligt att förbättra täckningen av vaccinationer. 79 % av finländarna tror, att man skulle ta bättre hand om sina vaccineringar om vaccinationsuppgifterna skulle finnas t.ex. på ett digitalt vaccineringskort i Mina kanta -tjänsten. Dessutom önskar nio av tio (91 %) att man skulle få en påminnelse då det är dags att ta en boosterdos av något vaccin.

Fredag 2.9.2022 klo 9:09

Vaccineringstiden för HPV- eller papillomvirusvaccinationerna har temporärt förlängts till slutet av läsåret 2022–2023. Serien med vaccinationer kan påbörjas ända tills det att personen fyller 18 år. Förlängningstiden beror på coronapandemin. Pga. pandemin har alla vaccineringar inte nödvändigtvis hunnit ges i den tänkta tidtabellen och man ligger efter i tidtabellen med ungdomarnas vaccineringar.

Onsdag 29.6.2022 klo 9:06

Neuvolat ja kansallinen rokotusohjelma lasten terveyden tukena

Rådgivningarna i Finland har redan i över hundra år gett hälsorådgivning för barn. Med hjälp av vaccinationerna vid rådgivningarna har många livsfarliga smittsamma sjukdomar eliminerats i Finland.

Tisdag 14.6.2022 klo 10:06

Vaccinering av barn förebygger många sjukdomar som tidigare var vanliga och i värsta fall livsfarliga. De yngsta barnen löper den största risken att insjukna.

I Finland påbörjades vaccinationer redan i början av 1800-talet när medborgare började vaccineras mot smittkoppor, men barndödligheten var stor i Finland länge därefter. 

Måndag 6.6.2022 klo 13:06

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att en fjärde vaccindos ges åt 70-79-åringar som hör till riskgruppen. Till riskgruppen hör t.ex. personer med svår hjärt- eller lungsjukdom och diabetes. En högre ålder samt grundsjukdomar ökar risken för en allvarligare form av coronasjukdom och därför möjliggör rekommendationen att en större hälsonytta uppnås.

Onsdag 27.4.2022 klo 16:04

Vi intervjuar Seppo Ylä-Herttuala, professor i molekylmedicin på A.I. Virtanen-institutet vid Östra Finlands universitet.

I kampen mot coronaviruspandemin har helt nya, rekordsnabbt utvecklade vacciner lanserats. Teknologin bakom de här vaccinerna har ändå undersökts i över tjugo år  och framgångsrikt använts i flera patientundersökningar bl.a. inom cancervården.

Söndag 24.4.2022 klo 12:04

Den internationella vaccinationsveckan hålls den sista veckan i april (24-30 april). Syftet med veckan är att skydda människor i alla åldrar från sjukdomar genom att främja användningen av vacciner. Vaccinering räddar miljontals liv varje år och är känt för att vara en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva hälsoåtgärderna i världen. 

Måndag 11.4.2022 klo 10:04

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation som anmäldes till registret över smittsamma sjukdomar vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) ökade klart i fjol jämfört med tidigare år. År 2021 anmäldes 150 fall av fästingburen hjärninflammation och åren 2017–2020 69–91 fall per år. Ökningen i antalet fall kan bero på klimatförändringen, medvetenheten om sjukdomar som fästingar sprider samt ökningen i inrikes turismen och friluftslivet.

Onsdag 30.3.2022 klo 19:03

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar en tredje coronavaccindos för 12-17 åringar i riskgrupperna, minst sex månader efter den andra dosen. Boosterdoser har redan tidigare erbjudits åt minst 12 år gamla med starkt nedsatt immunförsvar. En tredje vaccindos rekommenderas också för 12-17 åringar som inte tillhör någon riskgrupp, utan medicinska grunder om det föreligger annat behov, t.ex. pga. resa.

Onsdag 16.3.2022 klo 8:03

Mängden läkemedelsinformation har ökat enormt under de senaste åren. Ännu för några årtionden sedan fanns det mycket lite skriftlig information och ingenting i digital form. I dag finns information i skriftliga källor och på internet, där vem som helst kan etablera en webbplats utan kontroll av informationens riktighet.

Thursday 13.1.2022 klo 13:01

Det nya kan vara skrämmande. Varför till exempel använda helt ny RNA-vaccinteknik mot corona då det finns mer konventionella sätt att producera vaccin?

Thursday 25.11.2021 klo 9:11

Vi förhåller oss ofta reserverat till det nya och obekanta. Under coronaviruspandemin har även coronavaccinerna väckt misstankar. I medierna har det till exempel diskuterats om mRNA-coronavaccin kan förändra människans genom eller vara hälsovådligt på annat sätt.  Min egen arbetserfarenhet som forskare påverkar min inställning till vacciner. Jag har arbetat med RNA i över 20 år. Jag är alltså väl insatt i tekniken bakom mRNA-vacciner och de effekter som de åstadkommer. Därför vet jag också att tekniken är säker.

Tisdag 9.11.2021 klo 8:11

riskiryhmien maksuttomat influenssarokotukset aloitettu

Många kommuner inleder influensavaccinationerna av personer som hör till riskgrupperna för influensa, i början av november. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta, får influensavaccin gratis.

Avgiftsfritt influensavaccin erbjuds 

Onsdag 20.10.2021 klo 10:10

Mika Rämet

Rokotustieto.fi:s gästbloggare Mika Rämet, direktör på Vaccinationsforskningscentralen, berättar varför det är viktigt att vaccinera sig i synnerhet under coronapandemin.

Måndag 21.6.2021 klo 18:06

Omakannan koronarokotustodistus

Det nationella coronavaccinationsintyget finns nu tillgängligt på Mina Kanta. Intyget innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som en person har fått. Intyget fås redan för den första vaccinationen. I början kommer uppgifterna med fördröjning för en del vaccinerade. 

Pages