Nyheter

Måndag 20.8.2018 klo 0:08

Institutet för hälsa och välfärd THL lät genomföra en studie om HPV-vaccinet som getts till flickor under åren 2013–2015. I studien utreddes vaccinets risk att öka autoimmuna sjukdomar. Antalet flickor som undersöktes var ungefär 241 000 och av dem tog cirka hälften, 56 procent, vaccinet. HPV-vaccinet förebygger HPV-virussmitta och de förstadier till cancer i livmoderhalsen som den orsakar.

Thursday 28.6.2018 klo 0:06

Vacciner som skyddar mot humant papillomvirus (HPV) har för första gången påvisats förebygga elakartad cancer orsakad av HPV hos kvinnor. Observationen gjordes av en finländsk-svensk forskargrupp som koordineras av Tammerfors universitet. Observationen gjordes vid registeruppföljning av randomiserade HPV-vaccinerade och kontrollkohorter.

Onsdag 30.5.2018 klo 0:05

I det nationella vaccinationsregistret kan man se att täckningen för influensavaccin till barn under tre år förbättrades med tre procentenheter jämfört med föregående period. Täckningsgraden för influensavaccin hos personer över 65 år har också förbättrats något och är nu 48 procent. 

Måndag 16.4.2018 klo 0:04

Tidsintervallet för påfyllnadsdos av stelkrampsvaccin har förlängts från 10 till 20 år hos personer i arbetsför ålder. Stelkramp har blivit en mycket sällsynt sjukdom i Finland och den genomsnittliga antikroppsnivån är hög hos den finländska befolkningen. 

Onsdag 28.2.2018 klo 0:02

Enligt vaccinationstäckningsrapporten från det nationella vaccinationsregistret är vaccinationstäckningen för barn födda 2015 god i hela Finland. Det finns dock skillnader mellan vaccinationerna och olika områden.

Måndag 29.1.2018 klo 0:01

En spansk undersökning om influensavaccinering av äldre personer visar att äldre personer borde ta vaccinet åtminstone två gånger. Redan efter två vaccinationer kan man få skydd mot allvarliga sjukdomar som ofta kräver intensivvård.

Tisdag 14.11.2017 klo 13:11

I november inleddes de avgiftsfria influensavaccinationerna runt om i Finland. Influensavaccination är särskilt viktig för alla som har fyllt 65 år, gravida och personer med kroniska sjukdomar.

Tisdag 24.10.2017 klo 14:10

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation genomför en till medborgarna riktad enkät om behovet av elektronisk läkemedelsinformation och användningen av informationskällor. I enkätundersökningen utreds nuläget för och behovet av användning av elektronisk läkemedelsinformation som grund för utvecklandet av informationskällor.

Tisdag 17.10.2017 klo 0:10

Rotavirusvaccinet togs in i det nationella vaccinationsprogrammet år 2009. Efter detta har sjukhusvård orsakad av rotavirus minskat med upp till 93 procent bland barn under 5 år.

Thursday 28.9.2017 klo 0:09

Enligt det nationella vaccinationsregistrets färska rapport om HPV-vaccinationstäckningen har 70 procent av flickor födda år 2004, det vill säga flickor som i år är 13 år, fått vaccin mot papillomvirus, det vill säga HPV-vaccin som förebygger cancer i livmoderhalsen. 

Fredag 25.8.2017 klo 0:08

I Europa pågår en oroväckande mässlingsepidemi och under sommarens lopp har hundratals nya fall rapporterats. I Finland har fem fall av mässling rapporterats, senast vad gäller en vuxen person som inte har vaccinerats mot sjukdomen.

Tisdag 1.8.2017 klo 0:08

Få vuxna kommer ihåg att sköta om att deras vaccinationer förnyas. Att utreda vaccinationsuppgifterna är en utmaning, eftersom uppgifterna är spridda enligt på vilka offentliga och privata verksamhetsställen inom hälsovården personen har vaccinerats. I framtiden kommer vaccinationerna att registreras i Patientdataarkivet.

Måndag 10.7.2017 klo 0:07

Vaccinationerna mot vattkoppor inleds i september. Allra först vaccineras barn som har undgått vattkoppor, från ett och ett halvt års ålder till barn i årskurs fem. Barnen vaccineras i samband med de vanliga årsgranskningarna, det vill säga skoleleverna vid besök hos hälsovårdare och de yngre på rådgivningen.

Fredag 16.6.2017 klo 0:06

Det nationella vaccinationsprogrammets hepatit B-vaccin för barn byts från Engerix-B-vaccin till HBVAXPRO 5 µg-vaccin. Vaccinet är avsett för vaccination av barn under 16 år. 

Tisdag 2.5.2017 klo 0:05

MPR-vaccinet, som ger skydd mot påssjuka, röda hund och mässling togs in i det nationella vaccinationsprogrammet 1982. De som föddes i slutet av 1960-talet och början på 1970-talet och nu är nästan 50 år har sannolikt inte fått vaccinet. 

Tisdag 25.4.2017 klo 0:04

Projektet Tillförlitlig information om vacciner ordnade morgonseminariet Vaccines Work för media och journalister i WHO:s European Immunization Week 2017-evenemangets tecken tisdagen den 25 april 2017 i Lääketietokeskus. På seminariet talade två experter och resultaten från befolkningsenkäten offentliggjordes.

Måndag 10.4.2017 klo 0:04

Mässlingsfallen har ökat i de europeiska länder där vaccinationstäckningen har sjunkit under den kritiska nivån på 95 procent. De flesta smittade har konstaterats i Italien och Rumänien. 

Onsdag 15.3.2017 klo 0:03

Vaccinationstäckningen i Finland är ännu till största delen på en god nivå, men på några områden är den redan alltför låg. Enligt rådgivningsläkare Anu Mähönen från Tavastehus har kritiskheten mot vaccinationer ökat något.

Tisdag 7.2.2017 klo 0:02

Mässling försvann från Finland på 1990-talet tack vare en utmärkt vaccinationstäckning, men sjukdomen har återkommit under de senaste årtiondena. 

Fredag 27.1.2017 klo 0:01

För närvarande pågår en influensaepidemi i hela landet. I prov från insjuknade personer har man upptäckt att de virustyper som sprids är mycket liknande som vaccinets virus (AH1N1pdm09-, AH3N2- och B-virus), det vill säga säsonginfluensavaccin ger ett bra skydd mot smitta.

Pages