MPR-vaccination ökar inte risken för att barn ska insjukna i autism visar en omfattande studie

En omfattande dansk studie visar att MPR-vaccination inte ökar risken för att barn ska insjukna i autism. I över tio års tid följde studien upp över 650 000 barn födda i Danmark 1999–2010.

Forskarna jämförde antalet vaccinerade och ovaccinerade barn med diagnosen autism. Forskarna fann inga skillnader i antalet och således inga belägg för påståendet att MPR-vaccinet ökar risken för autism.

Tidigare studier är på samma linje

Sambandet mellan MPR-vaccination och autism har också undersökts tidigare. I en studie från 2002 deltog 537 000 danska barn, och inte heller enligt denna studie finns det några samband mellan autism och MPR-vaccination. Utöver de danska studierna har sex andra studier kommit fram till samma resultat.

MPR-vaccinet ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund. I fjol konstaterades mest fall av mässling under det senast årtiondet. Enligt Unicef och Världshälsoorganisationen WHO ökade antalet fall av mässling i världen med 48,4 procent från 2017 till 2018.

Enligt WHO har antalet ökat till följd av att den negativa inställningen till vaccination blivit starkare. WHO har konstaterat att den negativa inställningen till vaccination är ett av de största hälsohoten 2019.

Källor