Finländarna har en positiv inställning till vacciner

Största delen av finländarna har en positiv inställning till coronavacciner.

Vaccinationerna mot coronaviruset började i Finland i slutet av december 20201. Hittills har X procent av finländarna vaccinerats. Enligt opinionsundersökningar kommer en klar majoritet av finländarna att låta vaccinera sig eller har redan gjort det, och de tror att coronavaccinerna är säkra och effektiva.

Flera opinionsundersökningar tyder på att majoriteten av finländarna förhåller sig positivt till coronavacciner och deras effektivitet mot COVID-19. Enligt till exempel HS-gallup, som genomfördes i januari–februari, meddelade hela 75 procent att de kommer att låta vaccinera sig eller har redan gjort det. Endast 13 procent svarade att de inte kommer att låta vaccinera sig2

Inställningen till coronavacciner har blivit mer positiv, eftersom en motsvarande HS-gallup från december visade att 56 procent var villiga att låta vaccinera sig.

Resultaten av Yles enkät rörande coronavirusvacciner var ännu mer positiva – enligt den skulle hela 86 procent helt säkert eller sannolikt vaccinera sig4. Utbildningen påverkar inställningen till coronavacciner: högutbildade vaccinerar sig mer sannolikt än personer med grundskole- eller yrkesutbildning.

Även åldern har betydelse för inställningen till coronavacciner. Av dem som fyllt 65 år svarade hela 94 procent att de helt säkert eller sannolikt kommer att vaccinera sig. Den mest kritiska inställningen till vaccinerna hade 24–35 år gamla personer, av vilka 17 procent svarade att de helt säkert inte  eller sannolikt inte, kommer att vaccinera sig.

Enkätresultaten varierar något. Enligt till exempel statsrådets enkät Medborgarpulsen, från februari,planerade 64 procent att vaccinera sig, om detta rekommenderas. Enligt THL:s enkät från december var 64 procent beredda att vaccinera sig, men på grund av tidpunkten för enkäten är resultaten av den inte helt jämförbara med nyare enkäter3.

Enkätresultaten är dock positiva, eftersom experter har uppskattat att en vaccinationstäckning på ca 70 procent är tillräcklig för att uppnå flockimmunitet mot coronaviruset. 5

Läs mer i källorna: 

  1. Social och hälsovårdsministeriet: Coronaviruset och vaccinutvecklingen
  2. Helsingin Sanomat 8.2.2021 (på finska)
  3. THL (på finska)
  4. Yle 26.1.2021 (på finska)
  5. Yle 24.2.2021 (på finska)