Finland deltar i ett omfattande, sameuropeiskt vaccinationsprojekt

Projektet European Joint Action on Vaccination, vars syfte är att främja vaccinationsskyddet bland befolkningen i Europa, inleddes i september. Sjutton EU-länder samt Norge, Serbien och Bosnien och Hercegovina deltar i det gemensamma projektet. Institutet för hälsa och välfärd (THL) står för den finska medverkan.

Världshälsoorganisationen WHO har uppskattat att upp till 3 miljoner människors liv räddas varje år tack vare vaccination. I många europeiska länder har ändå vaccinationstäckningen länge legat under de mål WHO satt upp. Därför har många smittsamma sjukdomar, såsom mässling, åter börjat spridas i Europa.

Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee är bekymrad över risken för gränsöverskridande epidemier och anser att det är viktigt att de europeiska länderna samarbetar för att bekämpa smittsamma sjukdomar.

Det viktigaste målet med projektet är att öka tilltron till vaccination samt förbättra samordningen mellan länderna i fråga om vaccinanskaffningar och stödja forsknings- och innovationsarbetet i branschen.

Källa: