Fästingarna har vaknat – så här skyddar du dig mot fästingburen hjärninflammation

Fästingarna vaknar till liv på våren när temperaturen är permanent på plus. I Finland påträffas fästingar i nästan hela landet utom i nordligaste Lappland. Det finns mest fästingar vid kusten och i skärgården. Se utbredningskarta för fästingar.

I sin saliv bär fästingar på bland annat fästingburen hjärninflammation dvs. TBE och borrelios. TBE är en virussjukdom som fästingar sprider. Över hälften av infektionerna är symptomfria. Drygt en vecka efter ett fästingbett får man feber, som varar i knappt en vecka. Hos en tredjedel av dem som insjuknar följer hög feber och symptom i centrala nervsystemet efter en feberfri period på 3–21 dygn. Hos en del förlängs symptomen.

Vaccin skyddar mot TBE

Man kan skydda sig mot TBE genom att vaccinera sig. Enligt det nationella vaccinationsprogrammet ges TBE-vaccin till dem som bor eller vistas långvarigt i riskområden som THL fastställer årligen. Andra kan vaccinera sig på egen eller företagshälsovårdens bekostnad. Arbetsgivare betalar vaccinationen om risken för att insjukna är förhöjd på grund av arbetet eller arbetsresor. Försvarsmakten kan erbjuda vaccination för personer som tjänstgör långvarigt på tjänstgöringsställen vid kusten. För vaccination på egen bekostnad kan man be om ett recept på en hälsovårdsstation. Även privat hälsovårdsservice och fästingbussen, som cirkulerar runt om i Finland hela sommaren, erbjuder vaccination.

TBE-vaccin rekommenderas för personer som rör sig mycket ute i naturen i områden där risken för att insjukna i TBE är markant, dvs. om man i över fyra veckor vistas mycket i områden där förekomsten av TBE är 1–5 fall per 100 000 invånare och det förekommit fall under två på varandra följande år eller minst två fall under samma år. Sådana kommuner är bland annat Nådendal, Raseborg och Kyrkslätt. Det är bra att beakta risken för TBE också om man reser till bland annat svenska kusten, Baltikum och Centraleuropa. 

Det finns inget vaccin mot borrelios dvs. Lymes sjukdom. Man kan skydda sig mot borrelios med heltäckande klädsel och genom att undvika ställen där fästingar trivs. Fästingar föredrar ställen med lämplig växtlighet och fuktighet. Om man lösgör en fästing korrekt inom ett dygn minskar sjukdomsrisken avsevärt.

Källör (på finska)

Läs också (på finska)